Mathematics and Science

Language

Global Teacher of the Year Nominee: Wendy Horn

Facebook

Welcome / Welkom

Protea Heights Academy high school opened its doors to Grade 8 and 9 learners on 21 January 2015, and has since made history every day.

Situated in Helling street, Protea Heights, Brackenfell, on the eastern edges of the Cape Town Metropole adjoining the Winelands, this dual medium Afrikaans and English school of the Western Cape Department of Education has a very specific Maths and Science focus. The Protea Heights community is very proud of a school that has been a dream of the community for many years. After construction started in 2013, the community watched with great excitement as first the building and then the staff and learners grew to a school which after only one year of operation built a formidable reputation of excellence.

While the main focus of the school is academic achievement, the committed and energetic principal and staff of the school has quickly achieved considerable success in establishing a balanced extramural programme which includes sports, culture, community involvement and heaps of fun for the learners.

The school has modern facilities and educational technology which positions it well to be a hub for e-learning and advanced teaching in Maths and Science and to empower its learners for global competitiveness.

Come join us on our exciting journey, be part of making history - every day.
Proteahoogte Akademie hoërskool het sy deure op 21 Januarie 2015 oopgemaak vir Graad 8 en 9 leerders en maak sederdien elke dag geskiedenis

Hierdie dubbelmedium Afrikaans en Engelse skool van die Wes-Kaapse Department van Onderwys, geleë in Hellingstraat, Proteahoogte, Brackenfell, op die oostelike rand van die Stad Kaapstad metropool en teenaan die Wynlande, het ‘n definitiewe Wiskunde en Wetenkskap fokus. Die Proteahoogte gemeenskap is baie trots op die skool wat lank reeds ‘n droom van die gemeenskap was. Nadat bouwerk in 2013 begin is, het die gemeenskap met opgewondeheid dopgehou hoe die skool se gebou en daarna die personeel en leerders gegroei het tot ‘n skool wat in net een jaar van bedryf ‘n indrukwekkende reputasie van uitnemendheid opgebou het.

Alhoewel die grootste prioriteit akademiese prestasie is, was die toegewyde en energieke hoof en personeel binne ‘n kort tydjie baie suksesvol met die daarstelling van ‘n buitemuurse program wat sport, kultuur, gemeenskapsbetrokkenheid en hope pret vir die leerders inhou.

Die skool het moderne fasiliteite en opvoedkundige tegnologie wat die skool goed posisioneer om ‘n spilpunt vir e-leer en gevorderde onderwys in Wiskunde en Wetenskap te wees en om leerders toe te rus om internasionaal kompeterend te wees.

Kom sluit aan by ons opwindende reis, kom maak geskiedenis – elke dag.